Kancelaria Notarialna w Lubsku
Grażyna Krystyna Wachnik
tel. 68 372 08 61
(kliknij aby zadzwonic)

Czynności notarialne

Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług należą:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • sporządzanie testamentów,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
  • sporządzanie na życzenie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.