Kancelaria Notarialna w Lubsku
Grażyna Krystyna Wachnik
tel. 68 372 08 61
(kliknij aby zadzwonic)

Czynności notarialne

Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • sporządzanie testamentów,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstw osoby fizycznej,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie na życzenie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.