Kancelaria Notarialna w Lubsku
Grażyna Krystyna Wachnik
tel. 68 372 08 61
(kliknij aby zadzwonic)

Wymagane dokumenty

Poniżej znajdą Państwo wykaz niezbędnych dokumentów w odniesieniu do konkretnego typu czynności notarialnych.

 

SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

 • odpis z księgi wieczystej poświadczony przez właściwe Starostwo Powiatowe za zgodność z ewidencją gruntów;
 • akt notarialny (do wglądu);
 • wypis z rejestru gruntów właściwego Starostwa Powiatowego;
 • zaświadczenie Urzędu Miejskiego/Gminy w sprawie przeznaczenia przedmiotowej działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • opis nieruchomości (jakie budynki znajdują się na przedmiotowej działce, ile jest pomieszczeń w budynku mieszkalnym, jakie są powierzchnie użytkowe budynków);
 • kserokopie dowodów osobistych stron umowy + NIP-y;
 • wartość rynkowa nieruchomości.

 

 

SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

 • odpis z księgi wieczystej poświadczony przez właściwe Starostwo Powiatowe za zgodność z ewidencją gruntów;
 • kserokopie dowodów osobistych stron umowy + NIP-y;
 • wartość rynkowa nieruchomości;
 • akt notarialny (do wglądu);
 • wypis z rejestru gruntów właściwego Starostwa Powiatowego;
 • zaświadczenie Urzędu Miejskiego/Gminy w sprawie przeznaczenia przedmiotowej działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • *wykaz zmian danych ewidencyjnych;
 • *decyzję zatwierdzającą podział;
 • *wypis i wyrys działki numer ………………;

 

* – dokumenty niezbędne w przypadku zbywania części nieruchomości powstałej w wyniku podziału

 

 

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 • odpis z księgi wieczystej na lokal i odpis z księgi wieczystej na grunt – poświadczone przez właściwe Starostwo Powiatowe
 • akt notarialny (do wglądu);
 • kserokopie dowodów osobistych stron umowy + NIP-y;
 • wartość rynkowa lokalu mieszkalnego

 

 

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU DLA KTÓREGO NIE JEST PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA.

 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające: opis lokalu, położenie, numer członkowski, podstawę nabycia)
 • kserokopie dowodów osobistych stron umowy + NIP-y;
 • wartość rynkowa mieszkania

 

 

 

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

 • odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające: opis lokalu, położenie, numer członkowski, podstawę nabycia)
 • kserokopie dowodów osobistych stron umowy + NIP-y;
 • wartość rynkowa mieszkania

 

 

SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ BĄDŹ ZABUDOWANIEJ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM

 • odpis z księgi wieczystej poświadczony przez Starostwo Powiatowe w Lubsku
 • opis nieruchomości (jakie budynki znajdują się na przedmiotowej działce, ile jest pomieszczeń w budynku mieszkalnym, jakie są powierzchnie użytkowe budynków)*
 • kserokopie dowodów osobistych stron umowy + NIP-y;
 • wartość rynkowa nieruchomości

 

 

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU KTÓRY POWSTAŁ PO ZAADAPTOWANIU STRYCHU NA LOKAL MIESZKALNY

 • odpisy z ksiąg wieczystych wszystkich lokali znajdujących się w nieruchomości budynkowej
 • wypis z rejestru gruntów całej nieruchomości
 • rozliczenie nowych udziałów w budynku sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; określenie wartości rynkowej lokalu mieszkalnego (części nieruchomości wspólnej)
 • zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o samodzielności lokalu mieszkalnego, powstałego po zaadaptowaniu strychu (powiększenia lokalu mieszkalnego z udziałów w nieruchomości wspólnej)
 • sposób wynagrodzenia właścicieli lokali za zbycie części ich udziałów w nieruchomości wspólnej
 • dane osobowe wszystkich właścicieli lokali + NIP-y.